• No. 91486
 • 접을려고 질렀는데
 • HIT 869
 • 그것이알고섯다

2019-02-02 04:04

장비 정리하면서

악세 축 5푸귀 붉귀 4쌍마반을 지르게 되는데....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 조촐하게 마반을 질렀는데 4가 한짝 먼저 슝하더니.... 다른놈이...

 

잠시 머뭇 거리다가 

 

그냥 귀걸이에 손을 댓는데...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이건뭥미 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

그래도 난 접을꺼야 라며

 

한번더 지르는데................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

헐?........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

추천

댓글 : 0

아직 코멘트가 없습니다. 제일 먼저 관심을 표현해 주세요.
 • 번호
 • 제목
 • 글쓴이
 • 등록일
 • 조회수
 • 추천
 • 95733
 • 득득
 • 애플
 • 08 - 24
 • 556
 • 0
 • 95726
 • 와우
 • 딸기맛사탕
 • 08 - 24
 • 771
 • 0
 • 95611
 • 단테스
 • 매맞는할배
 • 08 - 16
 • 559
 • 0